Секюріті дослідження та законодавство

22:44 30.06.2009

В цьому місяці я написав статтю про секюріті дослідження в Інтернеті, зокрема про знаходження уразливостей на веб сайтах та їх оприлюднення, а також про хакінг веб сайтів, та їх відповідність законодавству. Дана стаття була опублікована в The Web Security Mailing List в двох частинах 07.06.2009 та 14.06.2009.

Сьогодні я розмістив на сайті мою статтю на англійській мові (об’єднавши дві частини в одну статтю) та її переклад на українську мову. З якою ви можете ознайомитися.

Хакінг веб сайтів, секюріті дослідження, оприлюднення та законодавство

Зміст.

1. Передмова.
2. Знаходження уразливостей.
3. Хакінг веб сайтів.
4. Оприлюднення уразливості.
5. Приклади законів данної тематики.
6. Рекомендації по легальним секюріті дослідженням.
7. Інші цікаві аспекти веб безпеки та законодавства.

Hacking of web sites, security researches, disclosure and legislation

Table of contests.

1. Foreword.
2. Finding of vulnerabilities.
3. Hacking of web sites.
4. Vulnerability disclosure.
5. Examples of laws on this subject.
6. Guidelines for legal security researches.
7. Other interesting aspects of web security and legislation.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.