1. Різновиди веб-систем та їх основні вразливості

Веб-додатки - це програми, написані скриптовою мовою (Perl, PHP та інші) або написані мовою високого рівня та відкомпільовані під відповідну ОС (С, С++ та інші), які працюють на стороні веб-сервера та призначені для створення інтерфейсу між користувачем та веб-сайтом.

Веб-системи - це потужні веб-додатки, які складаються з декількох (або чималої кількості) веб-програм, котрі мають систему розмежування прав доступу та призначенні для надання персоналізованого доступу до веб-ресурсу великій кількості користувачів.

1.1. Види веб-додатків та веб-систем

Веб-додатки та системи розподіляються на наступні види:

 • Рахівники
 • Рейтинги
 • Форми відправки повідомлень
 • Форми реєстрації
 • Гостьові книги
 • Форуми
 • Форми завантаження (upload)
 • Системи голосування
 • Пошукові системи (по сайту чи по Інтернет)
 • Движки сайту
 • Content Managment System (CMS)
 • Банерні движки та системи (локальні та глобальні)
 • Веб-пошта
 • Персоналізовані веб-системи різного спрямування, які надають комплекс послуг свої користувачам

1.2. Основні вразливості

До основних вразливостей вищенаведеної класифікації веб-додатків та веб-систем відносяться:

 • Повна відсутність перевірки вхідних даних (у веб-формах будь-яких систем) або тільки часткова перевірка даних
 • Некоректна обробка вхідних даних (нульовий байт, символи рівня директорій)
 • Переповнення буферу
 • Необережна робота програми з файлами, у випадку коли ім’я файлу передається програмі ззовні (GET або POST)
 • Не врахування особливостей GET та POST запитів
 • Некоректна робота з паролями (під час зберігання, передачі та обробки)
 • Неправильні права доступу
 • Неправильні права програм на сервері
 • Не врахування особливостей роботи програм завантаження файлів на сервер
 • Некоректна логіка роботи веб-програми, яка при деяких допустимих вхідних даних приводить до непередбачуваних наслідків
 • Виведення інформації при помилках програми або доступу до Бази Даних, коли виводиться додаткова службова інформація, не призначена для сторонніх очей
 • Некоректна робота за Базами Даних (паролі, виведення службової інформації, завищена кількість запитів до БД)
 • Вразливості недостатньої обробки вхідних даних при роботі з БД (SQL-injections)
 • Неоптимізований програмний код, котрий приводить до значних навантажень на веб-сервер (при своїй звичайній роботі та особливо у випадку збою при передачі некоректних вхідних даних)
 • Вразливість веб-додатків та систем до DoS та DDoS атак.

 

Перейти до Змісту